Par rokdarbiem

Dubultais adījums

Dubultais adījums

Cepuru, šaļļu, cimdu adīšanā nereti tiek izmantots dubultais adījums, kad vienlaicīgi tiek adītas divas puses. Dubulto adījumu var adīt kā uz divām adatām, tā uz zeķu un apļveida adāmadatām, adot pa apli. 

Adot dubulto adījumu jāatceras, ka nepieciešams divreiz vairāk valdziņu.

Dubultais adījums ar vienas krāsas dziju uz divām adatām

Uzmet nepieciešamo valdziņu skaitu. Pirmo valdziņu noceļ. Tad vienu valdziņu ada labiski.

Otru valdziņu noceļ, dzijas pavedienu laižot adījumam pa priekšpusi.

Atkārto līdz rindas beigām, bet pēdējo valdziņu izada kreiliski. Apgriež adījumu uz otru pusi un ada atpakaļ. Pirmo valdziņu noceļ, tad…

Tas, kas turp adot bija noceltais valdziņš, tagad tiek izadīts labiski, bet tas, kas turp adot bija izadīts labiski, tagad tiek nocelts, pavedienu laižot pa priekšpusi adījumam. Pēdējo valdziņu izada kreiliski. Abas puses adījumam ir vienādas.

Dubultais adījums ar divu krāsu dziju uz divām adatām

Uzmet nepieciešamo valdziņu skaitu izmantojot abu krāsu dziju. Piemērā, viens valdziņš ir rozā, otrs – zaļš. Veidošu adījuma vienu pusi vienā krāsā, bet otru pusi, otrā krāsā. Pirmie rozā un zaļā krāsas valdziņi tiek nocelti.

Turp adot, rozā valdziņus izada labiski ar rozā krāsas dziju.

Bet zaļos valdziņus izada kreiliski, ar zaļās krāsas pavedienu, pie tam, gan rozā, gan zaļās krāsas pavedieni tiek laisti adījumam pa priekšu.

Secīgi turpina līdz rindas galam, un pēdējos rozā un zaļās krāsas valdziņus izada kopā kreiliski ar abu krāsu pavedieniem.

Apgriež darbu uz otru pusi un ada atpakaļ. Pirmos abu krāsu valdziņus noceļ. Šoreiz zaļās krāsas valdziņus ada labiski, bet rozā krāsas valdziņus – kreiliski (abu krāsu pavedieni darbam tiek laisti pa priekšu!).

Viena puse adījumam ir rozā krāsā, otra – zaļā.

Var veidot šalli strīpās, mainot krāsas vietām, vai arī eksperimentēt un veidot rakstus.

Dubultais adījums pa apli

Uzmet nepieciešamo valdziņu skaitu, kam jādalās uz divi. Sadala uz trim vai četrām adatām, ja izmanto zeķu adāmadatas.

Pirmais aplis – vienu valdziņu ada labiski.

Nākamo valdziņu noceļ neizadot, pavediens tiek laists adījumam pa priekšpusi.

Otrajā aplī labiski adītos valdziņus noceļ neizadot.

Bet iepriekš noceltos valdziņus ada kreiliski.

Foto: Rita Baroniņa-Maurāna