Par rokdarbiem

Izejamais tērps lellītei

Izejamais tērps lellītei

Lellītes izejamais tērps sastāv no adīta bodija un tilla svārkiem.

Tilla svārki

Nepieciešams

  • tills, platums 120 cm, garums 22 cm (izmantoju plānu tillu)
  • tambordiegs (izmantoju Anchor Artiste Metallic Fine, krāsas kods 00300)
  • šujamdiegs (pieskaņots tilla krāsai)
  • dekoratīvs diegs (šajā gadījumā zelta krāsā, pieskaņots tambordiegam. Izmantoju DMC Diamant, art. 380)
  • adata
  • divas zeķu adāmadatas nr.2
  • āķītis (jeb kāda cita aizdare pēc izvēles – poga, kņope, u.tml.)

Darba gaita

Pārloka tillu garumā uz pusēm 11 x 120 cm, nogludina. Locījuma vieta būs svārku apakšdaļa.

1,5 cm no apakšmalas (locījuma vietas) piešuj tambordiega pavedienu ar zeltītu diegu, pie reizes sašujot abas tilla kārtas.

Atzīmē svārku vidusdaļu un no tās uz abām pusēm veido ieloces pret centru (nofiksē ar kniepadatām). Ieloces aptuveni 3 cm platas, augšdaļā tās līdz pusei klāj vienu otrai pāri.

Ar šujamdiegu nošuj sadiegumdūrienā augšmalu, nofiksējot izveidotās ieloces.

Pavelkot aiz diega nedaudz sarauc augšmalu un nofiksē nepieciešamo garumu. Šajā piemērā augšmala 11 cm gara (jeb nedaudz platāka par lellītes vidukļa apkārtmēru).

Veidojam piejostu. Uzada 11 cm garu striķīti no četriem valdziņiem. Kā adīt striķīti, skatiet rakstu “Adīti šortiņi koraļļu krāsā”. Vienā striķīša galā izveido cilpiņu.

Piejostu piešuj pie svārku augšmalas ar zeltītu diegu. Ja no jostiņas rēgojas tilla augšmalas, tās uzmanīgi ar šķērītēm nogriež.

Savieno svārku mugurdaļā malas un sašuj ar pieskaņotu šujamdiegu, atstājot neaizšūtu 3 cm vīli augšmalā.

Piešuj āķīti.

Adīts bodijs

Nepieciešams:

  • tambordiegs (izmantoju Anchor Artiste Metallic Fine, krāsas kods 00300)
  • zeķu adāmadatas nr.2

Darba gaita

Ada augšdaļu

Uzmet 46 valdziņus un sadala uz četrām adatām – uz pirmās un ceturtās pa 12 valdziņiem uz katras, bet uz otrās un trešās – pa 11 valdziņiem uz katras. 4,5 cm ada valnīti *1 valdziņš labiski, 1 valdziņš kreiliski*.
1 apli izada visus valdziņus labiski.
Nākamo apli ada labiski, saada uz katras adāmadatas pirmos divus valdziņus vienā. Tādējādi tiek noraukti 4 valdziņi, uz adatām kopā 42 valdziņi.
1 apli izada visus valdziņus labiski.
Nākamo apli ada labiski, saada uz katras adāmadatas pirmos divus valdziņus vienā. Tādējādi tiek noraukti 4 valdziņi, uz adatām kopā 38 valdziņi.
1 apli izada visus valdziņus labiski.
Nākamo apli ada labiski, saada uz katras adāmadatas pirmos divus valdziņus vienā. Tādējādi tiek noraukti 4 valdziņi, uz adatām kopā 34 valdziņi.
Divus apļus ada labiski.

Ada biksīšu mugurdaļu

Uz pirmās un ceturtās adāmadatas ir pa deviņiem valdziņiem – tos izmantosim adot bodija biksīšu mugurdaļu.
Pirmās adatas valdziņus izada labiski (pēdējo valdziņu izada kreiliski). Apgriež adījumu uz otru pusi.
Ada pirmās un ceturtās adatas valdziņus kreiliski (kopā tiek izadīti 18 valdziņi).
Turpejošā rindā pirmo valdziņu noceļ, nākamo izada labiski un pirmo valdziņu pārceļ tam pāri (tiek saadīti divi valdziņi vienā). Ada rindu labiski, bet pēdējos divus valdziņus saada kopā kreiliski. Kopā noraukti 2 valdziņi, uz adatām 16 valdziņi.
Atpakaļejošo rindu ada kreiliski.
Turpejošo rindu ada tāpat kā iepriekš, noraucot sākumā un beigās, uz adatām paliek 14 valdziņi.
Atpakaļejošo rindu ada kreiliski.
Turpejošo rindu ada tāpat kā iepriekš, noraucot sākumā un beigās, uz adatām paliek 12 valdziņi.
Atpakaļejošo rindu ada kreiliski.
Turpejošo rindu ada tāpat kā iepriekš, noraucot sākumā un beigās, uz adatām paliek 10 valdziņi.
Atpakaļejošo rindu ada kreiliski.
Turpejošā rindā norauc valdziņus.

Ada biksīšu priekšdaļu

Uz otrās un trešās adāmadatas ir pa astoņiem valdziņiem (kopā 16) – tos izmantosim, adot bodija biksīšu priekšdaļu.
Uz otrās un trešās adatas esošos valdziņus ada labiski (pēdējo valdziņu izada kreiliski).
Atpakaļejošā rindā visus valdziņus izada kreiliski.
Turpejošā rindā pirmo valdziņu noceļ, nākamo izada labiski un pirmo valdziņu pārceļ tam pāri (tiek saadīti divi valdziņi vienā). Ada rindu labiski, bet pēdējos divus valdziņus saada kopā kreiliski. Kopā noraukti 2 valdziņi, uz adatām 14 valdziņi.
Atpakaļejošo rindu ada kreiliski.
Turpejošo rindu ada tāpat kā iepriekš, noraucot sākumā un beigās, uz adatām paliek 12 valdziņi.
Atpakaļejošo rindu ada kreiliski.
Turpejošo rindu ada tāpat kā iepriekš, noraucot sākumā un beigās, uz adatām paliek 10 valdziņi.
Atpakaļejošo rindu ada kreiliski.
Turpejošā rindā norauc valdziņus.
Savieno biksīšu daļas priekšdaļu ar mugurdaļu un sašuj biksīšu apakšdaļas kopā.

Foto: Rita Baroniņa-Maurāna